ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ


Περιοδικό Signum

Το Signum, ως Τριμηνιαίο Δελτίο Φιλοσοφίας, Λογικής και Κοινωνιολογίας, εκδόθηκε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1974 από την έδρα της Φιλοσοφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μετά από 22 τεύχη, ο πρώτος εκδοτικός του κύκλος έκλεισε τον Μάρτιο του 1983. Μερικά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 1991 υπήρξε μία επανέκδοση ως Signum Novum. Ο δέυτερος εκδοτικός του κύκλος, ως Εξαμηνιαία Επιθεώρηση για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, ξεκίνησε το 2011.

Τεύχη Signum (Περίοδος α'):

Αριθμός 1 - Σεπτέμβριος 1974

Αριθμός 2 - Δεκέμβριος 1974

Αριθμός 3 - Μάρτιος 1975

Αριθμός 4 - Μάρτιος 1978

Αριθμός 5 - Νοέμβριος 1978

Αριθμός 6 - Ιανουάριος 1979

Αριθμός 7 - Απρίλιος 1979

Αριθμός 8 - Ιούλιος 1979

Αριθμός 9 - Οκτώβριος 1979

Αριθμός 10 - Μάρτιος 1980

Αριθμός 11 - Ιούνιος 1980

Αριθμός 12,13 - Δεκέμβριος 1980

Αριθμός 14 - Μάρτιος 1981

Αριθμός 15 - Ιούνιος 1981

Αριθμός 16 - Σεπτέμβριος 1981

Αριθμός 17,18 - Μάρτιος 1982

Αριθμός 19,20 - Σεπτέμβριος 1982

Αριθμός 21,22 - Μάρτιος 1983

Signum Novum - Αριθμός 1 - Ιούνιος 1991

Τεύχη Signum (Περίοδος β'):

Τεύχος 1/2011

Τεύχος 2,3/2016