ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


  • Εργαστήρια
    Ο Τομέας ΑΚΕΔ διαθέτει 2 εργαστήρια που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες ...

  • Περιοδικό Signum
    Ο Τομέας ΑΚΕΔ επανεκδίδει το περιοδικό SIGNUM το οποίο εξέδιδε τις δεκαετίες 1970-80 η Έδρα Φιλοσοφίας.

  • Ανακοινώσεις/Νέα
    Σε αυτή την ενότητα θα αναρτώνται ανακοινώσεις και διάφορες ειδήσεις, που τα μέλη του Τομέα θεωρούν χρήσιμες για την ενημερωσή σας.

Ιστορικό

Ο Τομέας Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου (ΑΚΕΔ) του ΕΜΠ (Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) ιδρύθηκε το έτος 1982 μετά το Νόμο Πλαίσιο που άλλαξε τη δομή και λειτουργία των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Ο Τομέας ΑΚΕΔ προήλθε από τη συνένωση δύο εδρών (Έδρα Φιλοσοφίας και Έδρα Οικονομίας) και εντάχθηκε στο τότε Γενικό Τμήμα, το οποίο δίδασκε τα κοινά μαθήματα σε όλα τα Τμηματα-μετέπειτα Σχολές- του Πολυτεχνείου.

Η Έδρα Φιλοσοφίας πριν από το 1982
Πρώτος καθηγητής της Έδρας Φιλοσοφίας, η οποία ανήκε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπήρξε ο Δημήτρης Νιάνιας, ο οποίος εκλέχτηκε το 1966. Το 1967, λίγο μετά το πραξικόπημα των Συνταγματαρχών, απολύεται από τη θέση του (κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας), με το αιτιολογικό ότι κατά την εκλογή του περιελήφθη στη Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή Καθηγητής των Μαθηματικών και ότι τα Μαθηματικά ουδεμία σχέση έχουν με τη Φιλοσοφία. Το 1969 επανεκλέγεται παμψηφεί ως Καθηγητής Φιλοσοφίας του ΕΜΠ μετά από επανπροκήρυξη της Έδρας. Αρχικά ο Δ. Νιάνιας δίδασκε το μάθημα της Φιλοσοφίας στις Σχολές των Αρχιτεκτόνων, Χημικών και Τοπογράφων Μηχανικών και στη συνέχεια σε όλες τις Σχολές του Πολυτεχνείου. Εισήγαγε επιπλέον τα μαθήματα της Ιστορίας του Πολιτισμού, της Κοινωνιολογίας και ειδικώς για του Αρχιτέκτονες το μάθημα της Αισθητικής. Δημιούργησε Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας και οργάνωσε τη βιβλιοθήκη του Σπουδαστηρίου με παραγγελίες βιβλίων και περιοδικών. Φρόντισε επίσης να στελεχώσει σταδιακά την Έδρα Φιλοσοφίας με αξιόλογους νέους επιστήμονες.

Η Έδρα Οικονομίας και Δικαίου πριν από το 1982
Η Έδρα Οικονομίας άνηκε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Από την Έδρα της Οικονομίας διδασκόταν
το μάθημα της Πολιτικης Οικονομίας σε όλες τις Σχολές του Πολυτεχνείου, αλλά και το μάθημα του
Δικαίου. Καθηγητής στην Έδρα Οικονομίας του Ε.Μ.Π. εκλέγεται ο Ροσσέτος Φακιολάς.

Ο Τομέας Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου
Με το Νόμο Πλαίσιο του 1982 δημιουργείται στο Πολυτεχνείο Γενικό Τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις
Τομείς: τον Τομέα Μαθηματικών, τον Τομέα Φυσικής, τον Τομέα Μηχανικής και τον Τομέα ΑΚΕΔ. Στον Τομέα
ΑΚΕΔ εντάχθηκαν όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που ανήκαν στις Έδρες Φιλοσοφίας και Οικονομίας.*

 


* Το εν λόγω κείμενο περιλαμβάνεται στο άρθρο των Β. Καρασμάνη & Κ. Θεολόγου, Ο Τομέας ΑΚΕΔ του Πολυτεχνείου
και η ιστορία του,
που εμπεριέχεται στο συλλογικό τόμο Οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Γόνιμες Εξακτινώσεις
, Επιστημονική Επιμέλεια: Γιάννης Μηλιός-Κώστας
Θεολόγου, 2011, Εκδόσεις ΕΜΠ: Αθήνα.