ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


  • Εργαστήρια
    Ο Τομέας ΑΚΕΔ διαθέτει 2 εργαστήρια που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες ...

  • Περιοδικό Signum
    Ο Τομέας ΑΚΕΔ επανεκδίδει το περιοδικό SIGNUM το οποίο εξέδιδε τις δεκαετίες 1970-80 η Έδρα Φιλοσοφίας.

  • Ανακοινώσεις/Νέα
    Σε αυτή την ενότητα θα αναρτώνται ανακοινώσεις και διάφορες ειδήσεις, που τα μέλη του Τομέα θεωρούν χρήσιμες για την ενημερωσή σας.

Εργαστήρια

Ο Τομέας ΑΚΕΔ διαθέτει 2 εργαστήρια που καλύπτουν τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες του. Σκοπός τους είναι η παροχή υποστηρικτικού έργο και έργου τεκμηρίωσης και η εκπόνηση μελετών και ερευνών σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής. Παρακάτω παρουσιάζεται το Προφίλ και Έργο τους:

Εργαστήριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας,
Ιστορίας και Κοινωνιολογίας των Επιστημών και Τεχνολογίας

Εργαστήριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Οικονομικής
και Δικαίου