ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


  • Εργαστήρια
    Ο Τομέας ΑΚΕΔ διαθέτει 2 εργαστήρια που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες ...

  • Περιοδικό Signum
    Ο Τομέας ΑΚΕΔ επανεκδίδει το περιοδικό SIGNUM το οποίο εξέδιδε τις δεκαετίες 1970-80 η Έδρα Φιλοσοφίας.

  • Ανακοινώσεις/Νέα
    Σε αυτή την ενότητα θα αναρτώνται ανακοινώσεις και διάφορες ειδήσεις, που τα μέλη του Τομέα θεωρούν χρήσιμες για την ενημερωσή σας.

Μεταπτυχιακά

Το έτος 1994 ο Τομέας ΑΚΕΔ (υποτομέας Φιλοσοφίας) ξεκινά τη λειτουργία ενός τυπικά αναγνωρισμένου διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος στην "Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας". Μετά από δύο χρόνια αυτόνομης λειτουργίας, το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα εξελίσσεται σε διαπανεπιστημιακό με τη συμμετοχή σε αυτό του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας των Επιστημων (ΜΙΘΕ) του ΕΚΠΑ. Έκτοτε, ο Τομέας ΑΚΕΔ συνδιοργανώνει με το ΜΙΘΕ του ΕΚΠΑ το διετές ΔΠΜΣ σπουδών "Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας". Επίσης, ο Τομέας συνεργάζεται με τα ΔΠΜΣ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ "Αρχιτεκτονική-Χώρος-Σχεδιασμός" και "Συντήρηση Μνημείων" καθώς και με το ΔΠΜΣ "Δικαστικές Διενέξεις Πραγματογνωμοσύνης" των αντίστοιχων Σχολών του ΕΜΠ. Τέλος, όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τομέα ΑΚΕΔ διδάσκουν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα των Σχολών του ΕΜΠ.