ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


  • Εργαστήρια
    Ο Τομέας ΑΚΕΔ διαθέτει 2 εργαστήρια που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες ...

  • Περιοδικό Signum
    Ο Τομέας ΑΚΕΔ επανεκδίδει το περιοδικό SIGNUM το οποίο εξέδιδε τις δεκαετίες 1970-80 η Έδρα Φιλοσοφίας.

  • Ανακοινώσεις/Νέα
    Σε αυτή την ενότητα θα αναρτώνται ανακοινώσεις και διάφορες ειδήσεις, που τα μέλη του Τομέα θεωρούν χρήσιμες για την ενημερωσή σας.

Αριστοφάνης Κουτούγκος


Αριστοφάνης Κουτούγκος
Ομότιμος Καθηγητής

Email: aristoph@central.ntua.gr
Τηλ: 210 7721622
Fax: 210 7721618

Γνωστικό Αντικείμενο: Αναλυτική Φιλοσοφία: Γνωσιολογία-Ηθική
Βιογραφικό Σημείωμα